Кампания Живи Планини 2024

Спаси живот в планината

Цели на проекта:

Осигуряване и инсталиране на 20 публично достъпни автоматични дефибрилатора за най-посещаваните хижи в Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Родопите

Осигуряване и провеждане на практическо обучение за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест с използване на АВД по съвременни европейски стандарти;

Реализиране на информационна кампания за превенция и оказване на първа помощ при сърдечен арест.